Garanti & skötsel

Garantibestämmelser

Gällande fönster och fönsterdörrar från Nordic fönster

Produktgaranti

Nordic fönster lämnar följande garanti på våra fönster och fönsterdörrar:

» 10 års garanti på karm och båge
» 10 års garanti på glaskassett
» 10 års garanti mot kondens
» 10 års garanti på färgbeständighet i karm/båge (standardfärger)
» 10 års garanti på beslag
» 2 års garanti på fönster och dörrhandtag

Garantiåtagande

Nordic fönster åtar sig att bistå med material som ej uppfyller kraven enligt ovan garantier.

Garantiförutsättningar

För att ovanstående garantiåtagande skall uppfyllas förutsättes att Nordic fönster utfärdade
skötselansvisning noggrant efterföljs.
Nordic fönster ersätter inte skada som uppkommit pga felaktig montering eller bristande
underhåll. Ej heller skada som orsakats av att produkten utsatts för yttre åverkan eller onormal
hantering.
Nordic fönster Vimmerby – Rönnbärsgatan 4 598 37 Vimmerby – 0492-147 50

Ladda ner Garantibestämmelser som pdf genom att klicka här.